İLÇEMİZ ŞEHİTKAMİL!
 

   Gaziantep şehrinin Alleben Deresi ile tabii uzantılarının kuzeyinde kalan bölümü merkez olmak üzere Şehitkamil adıyla, 3398 sayılı Gaziantep İl'i Merkezinde Şehitkamil ve Şahinbey adıyla iki ilçe kurulması hakkındaki kanunla, 20.06.1987 tarihinde kurulmuş ve 19.09.1988 tarihinde de faaliyete geçmiştir.

İlçemiz "Şehitkamil" adını, Gaziantep Savunması sırasında 14 yaşında iken şehit edilen "Mehmet Kamil" den almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan ilçemiz 1.250 km²'lik bir alanı kapsar. Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri arasında kalan ilçemizde her iki bölgenin iklimi ve özellikleri görülür. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. İlçemizin kuzeyinde Pazarcık, kuzeydoğusunda Yavuzeli, doğusunda Nizip, güneydoğusunda Oğuzeli, güneyinde Şahinbey ve batısında ise Nurdağı ilçesi bulunmaktadır.

İlçemizde başlıca yükseltiler; Sofdağı (1496 m), Dülükbaba (1250 m), Güreniz (1069 m) ve Sam Dağları'dır (1053 m). Küçük akarsular arasında en önemlisi Alleben Deresi'dir.

2014 Yılı adrese dayalı nüfus tespit sonuçlarına göre ilçemizin toplam nüfusu 710.853'tür. Nüfus artış oranı yıllık % 2,4'dır. Şehitkamil Belediyesi sınırları içerisinde 143 mahalle bulunmaktadır.

İlçemiz, Gaziantep merkezinin Alleben deresinin kuzeyinde kalan bölümünde, Şehitkâmil adı ile kurulan ilçemiz 1988 tarihinde hizmete başlamıştır.

      1071 Malazgirt Savaşından sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı bir Türk Devleti kurulmuştur. 1270 Yılında Moğolların istilası ile yıkılan kent, daha sonra Dulkadiroğullarının (1389) ve Memluklular'ın (1471) eline geçmiştir. 1516 yılında


Yavuz Sultan Selim tarafından Memluklular'a karşı yapılan Mercidabık (Kilis yakınında) Meydan Savaşından sonra Gaziantep ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine girmiş oldu.

Osmanlılar döneminde çok sayıda cami, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. 1641 ve 1671 yıllarında yöreyi iki kez ziyaret eden Evliya Çelebi burada 22 mahalle, 8 bin ev, 100 kadar cami, medrese, han , hamam ve üstü kapalı çarşı olduğunu anlatır.

I. Dünya Savaşı sonunda, Gaziantep önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Gaziantep Savunması, Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde yiğitlik. kahramanlık ve fedakarlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. Gaziantep Savunması, eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Güneydoğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır.

 

              İlçemiz, Gaziantep merkezinin Alleben deresinin kuzeyinde kalan bölümünde, Şehitkâmil adı ile kurulan ilçemiz 1988 tarihinde hizmete başlamıştır.  İlçemiz «Şehitkâmil» adını, Gaziantep Savunması sırasında şehit edilen «Mehmet Kâmil» den almıştır.

        İlçemiz «Şehitkâmil» adını, Gaziantep Savunması sırasında şehit edilen «Mehmet Kâmil» den almıştır.

        Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında yer alan ilçemiz, 1.250 Km2’lik alan ile Gaziantep İlinin en büyük yüzölçümüne sahiptir.

        İlçenin rakımı 850‘dir. 1,496 metrelik  Sofdağı en yüksek yerimizdir.