İlçe Nüfus Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

ADRES BEYANI

1) Beyan edilen adreste bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanı temin edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı, gibi belgeler istenecektir.

2) Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş bir adrese “ birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adreste bulunulması halinde ve müracaatın mümkün olmaması durumunda; adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından onaylanmış yazılı beyanın istenmesi ve hali hazırda oturmakta olan kişi ile,

3) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde; çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

20 günü

2

DOĞUM

1) Doğum Raporu,

2) Anne ya da babanın kendisinin,Nüfus Cüzdanlarıyla bizzat kendilerinin başvurusu,

3) Doğum tarihinden itibaren bir ay geçmişse Maliye Bakanlığının belirlediği Nüfus Cüzdan ücreti,

Türkiye de 30 günü

Yurtdışında 60 günü

3

NÜFUS CÜZDANI

1) Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.

2) Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğündennüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanı ve son altı ay içinde çekilmiş iki resim ile,

3) Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bağlı bulunduğu muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim,

4) Maliye Bakanlığının yıl içinde belirlediği Nüfus Cüzdan ücreti

 

4

EVLENME CÜZDANI

1) Bağlı bulundukları muhtardan, “Uluslar Arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi”

2) Kadın ve Erkeğin son altı ay içinde çelikmiş vesikalık resmi

3) Müracaat sırasında Nüfus Cüzdanlarının ibrazı,

4) Maliye Bakanlığının yıl içinde belirlediği Aile Cüzdan ücreti

 

5

SAKLI NÜFUS

1) Dilekçe,

2) Bağlı bulunduğu muhtardan oturduğuna dair belge,

3) 4 adet vesikalık resim

 

6

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

1)Nüfus cüzdanı ile müracaat edilip, ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir

 

 

7

MAHKEME VE TAPU İŞLEMLERİ

1) İlgilinin mahkeme ve ya tapudan getireceği resmi yazı,

2) İlgilinin bizzat kendisi veya birinci dereceden yakını nüfus cüzdanı ile birlikte

3) Mahkeme ve tapu yazıları ilgilisinin olmadığı durumlarda vekalet ile,

 

Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
 

İsim :Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü İsim : Muharrem YANIK

Unvan : Nüfüs Müdürü

Adres :İncilipınar mah.Sabahat gögüş cad.No:5 Şehitkamil/GAZİANTEP 

 

Tel     : 0342 325 75 45